logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
minus Majątek ŚWK
minus Plan finansowy i etaty
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Zamówienia publiczne
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu "Od Szkolenia do Zatrudnienia"
   minus Ogłoszenie o zamówieniu organizacja i przeprowadzenie warsztatów przygotowujacych do usamodzielnienia się uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia-EFS"
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i przeprowadzenie kurs językowego dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS""
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (2) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
   minus Plan zamówień publicznych 2018r.
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (3) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (4) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie zajęć z kreowania wizerunku i przeprowadzenie metamorfozy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie śląskim w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
   minus Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych (2) w województwie śląskim w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
   minus Zapytanie ofertowe - Roboty Budowlane
minus Premie i nagrody
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Punkty Pośrednictwa Pracy
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
minus Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS
minus Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
corner   corner