logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
minus Majątek ŚWK
minus Plan finansowy i etaty
plus Przeprowadzone kontrole i rejestry
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Premie i nagrody
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Punkty Pośrednictwa Pracy
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
minus Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS
minus Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE
   Informacje ogólne
   Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
      Pośrednik pracy w MCK Lubliniec
      Wychowawca w OSiW "Relaks" w Wiśle (pół etatu)
      Pośrednik pracy w MBP Częstochowa
      Wychowawca w Hufcu Pracy w Tychach
      Wychowawca w Hufcu Pracy w Siemianowicach Śląskich
      Inspektor z Zespole finansowym

DOKUMENTACJA
   Podstawa prawna
   Majątek ŚWK
   Plan finansowy i etaty
   Przeprowadzone kontrole i rejestry
      Kontrola wewnętrzna
      Kontrola zarządcza
   Tryb rozpatrywania wniosków
   Zamówienia publiczne
      Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu "Od Szkolenia do Zatrudnienia"
      Ogłoszenie o zamówieniu organizacja i przeprowadzenie warsztatów przygotowujacych do usamodzielnienia się uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia-EFS"
      Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i przeprowadzenie kurs językowego dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS""
      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (2) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
      Plan zamówień publicznych 2018r.
      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (3) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (4) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja i przeprowadzenie zajęć z kreowania wizerunku i przeprowadzenie metamorfozy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie śląskim w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
      Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do obsługi projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w województwie śląskim
      Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych (2) w województwie śląskim w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
      Zapytanie ofertowe - Roboty Budowlane
   Premie i nagrody
   Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Komenda Wojewódzka
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
   Młodzieżowe Biura Pracy
   Mobilne Centra Informacji Zawodowej
   Młodzieżowe Centra Kariery
   Punkty Pośrednictwa Pracy
   Ośrodki Szkolenia i Wychowania
   Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS
   Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
   Hufce Pracy
      Hufiec Pracy 12-1 Siemianowice Śląskie
      Hufiec Pracy 12-3 Tychy
      Hufiec Pracy 12-6 Pszczyna
      Hufiec Pracy 12-9 Gliwice
      Hufiec Pracy 12-20 Rybnik
      Hufiec Pracy 12-27 Skoczów
      Hufiec Pracy 12-35 Sosnowiec
      Hufiec Pracy 12-15 Pyskowice
      Hufiec Pracy 12-17 Jaworzno
      Hufiec Pracy 12-21 Bielsko-Biała
      Hufiec Pracy 12-25 Żywiec
      Hufiec Pracy 12-32 Myszków
      Środowiskowy Hufiec Pracy 12-29 Częstochowa

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
   Współpraca z zagranicą
      Programy
      Partnerzy
   Projekty współfinansowane z EFS
      Realizowane
         Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      Zakończone
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
         Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
         Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
         Nasza przyszłość
         Nasza przyszłość 2
         Nasza Przyszłość 3
         Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
         Nowe Perspektywy
         Nowe Perspektywy 2
         Młodzieżowa Akademia Umiejętności
         Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
         OHP jako realizator usług rynku pracy
         Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
         OHP jako realizator usług rynku pracy
         Twoja przyszłość w Twoich rękach
         Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
         Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
         Pomysł na siebie
         Większe możliwości – lepszy start
         Równi na rynku pracy
         Obudź swój potencjał - EFS
         Akcja aktywizacja - EFS
   Eurodesk
   EURES
   ECAM
   Rekrutacja
   Refundacja
   Działalność wychowawcza

INFORMACJE
   Redakcja Biuletynu
   Wyjaśnienie skrótów
corner   corner