Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE
Informacje ogólne
 DOKUMENTACJA
Podstawa prawna
Majątek ŚWK
Przeprowadzone kontrole i rejestry
    Kontrola wewnętrzna
    Kontrola zarządcza
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Komunikaty
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komenda Wojewódzka
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Centra Kariery
Punkty Pośrednictwa Pracy
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
Współpraca z zagranicą
Projekty współfinansowane z EFS
Eurodesk
Rekrutacja
Refundacja
Działalność wychowawcza
 INFORMACJE
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Prowadzone kontrole i rejestry

Przeprowadzone kontrole:
Zespół ds. Kontroli w 2006 roku przeprowadził następujące kontrole:

1.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Zespole ds. Kształcenia Zawodowego i Refundacji w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Przebieg załatwiania wniosków pracodawców o zawarcia umowy o refundację w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”
Przebieg zawierania umów o refundację w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”
Przebieg sprawdzania i realizacji wniosków pracodawców o dokonanie refundacji w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”

2.Kontrola Wydziału Programów Edukacyjnych Kształcenia i Wychowania – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.
3.Kontrola Wydziału Budżetu – samodzielnych stanowisk ds. refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, Piaskowa 8
Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.

4.Kontrola Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.

5.Kontrola doraźna problemowa Gospodarstwa Pomocniczego Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Myszkowie, ul Helenówka 1

Przedmiot kontroli:
Kontrola zgodności powierzchni wynajmowanej z umowami i zapisami w
fakturach
Rozliczenie mediów za okres I kwartał 2006 r. i porównanie z obciążeniami kontrahentów
Porządek w pomieszczeniach, które nie są użytkowane

6.Kontrola doraźna problemowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszkowie, ul. Helenówka 1

Przedmiot kontroli:
Stan mienia ochotniczych hufców pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszkowie

7.Kontrola doraźna uproszczona Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej – Łośniu, ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Sprawdzenie realizacji zaleceń z kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych
Sprawdzenie różnic między stanami: umownym, ewidencyjnym, żywionych uczestników
Sprawdzenie dbałości i troski o stan mienia i jego racjonalne użytkowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w OHP

8.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym w 12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie , ul. Poniatowskiego 2

Przedmiot kontroli:
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wybór firmy realizującej kurs języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Twoja wiedza, twój sukces” Edycja III 2006 r. „Nauka – wiedza – praca”

9.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym  Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej – Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Zbadanie przyczyn nieprawidłowości.

10.Kontrola problemowa  Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –
Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Organizacja wewnętrzna Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa”

11.Kontrola problemowa Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Obsługa finansowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie-Górniczej Łośniu w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i szkolenia przez Gospodarstwo Pomocnicze.

12.Kontrola problemowa Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Sprzedaż usług na rzecz jednostek Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, oraz sprzedaż usług na zewnątrz przez Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa”

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 11:38:55

Wersja do wydruku...